Μιά φούντωση, μια φλόγα ... Μελέτη, Πασχάλη, Πλάκα